}

Welkom op de website van de WoonAdviesCommissie Nijmegen

WOONADVIESCOMMISSIE NIJMEGEN

Sinds 2015 is Nijmegen een onafhankelijk adviesorgaan rijker: de WoonAdviesCommissie (WAC) Nijmegen. Vanaf najaar 2016 is WAC Nijmegen een stichting. WAC Nijmegen beoordeelt nieuwbouw- en renovatieplannen en geeft hierover advies. De gebruikskwaliteit van de woning en woonomgeving staan centraal. De commissie neemt een onafhankelijke positie in, dus los van de gemeente, de woningcorporaties of projectontwikkelaars. De gemeente Nijmegen en het Platform van Nijmeegse Woningcorporaties staan positief tegenover de werkzaamheden van de WAC. Inmiddels heeft de WAC aan bijna alle corporaties advies gegeven. De WAC Nijmegen bestaat uit deskundige vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de stad en speciaal bij de ontwikkeling van het wonen.

Waarom WAC Nijmegen?

Ook in Nijmegen wordt veel nieuw gebouwd. En er komt steeds meer aandacht voor aanpassing en renovatie van de bestaande woningvoorraad (aanpasbaar en duurzaam verbouwen), het ombouwen van kantoren naar woningen, de toegankelijkheid van woning en woningomgeving. De toetsing van gebruikskwaliteit ligt doorgaans eenzijdig bij de opdrachtgevers: de woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars. WAC Nijmegen vindt het belangrijk om hier een onafhankelijke toets naast te stellen. De rol van de WAC wordt daarom in de komende jaren steeds belangrijker.

Hoe werkt WAC Nijmegen?

Uitgangspunt is om zo vroeg mogelijk (bij de eerste tekeningen) betrokken te zijn bij plannen, zodat er al in een voorstadium geadviseerd kan worden. Want alleen dan zijn noodzakelijke planaanpassingen nog gemakkelijk en meestal zonder extra kosten te realiseren. WAC Nijmegen werkt snel en efficiƫnt, zodat het planproces geen vertraging oploopt.

Missie en visie

Wij hebben als missie: De gebruikskwaliteit van woningen, woongebouwen en woonomgeving in Nijmegen bewaken, bevorderen, borgen en verbeteren. Onze visie is dat elke bewoner, consument en/of gebruiker van een woning, woongebouw en woonomgeving in Nederland mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.